Jualan Bermotor

Jualan bermotor menggunakan arang

Kaedah jualan ini akan meronda ke kawasan taman ke taman dan kampung sekitar negeri perlis. Waktu jualan selepas balik kerja dalam pukui 5.00 petang hingga 8.00 malam.